Қосымша білім беру

Қосымша білім берудің ашық вариативті білім ретінде қажеттілігі және миссиясы: балалар мен жасөспірімдердің жеке және кәсіби өзін-өзі анықтауы орын алатын әр түрлі іс-әрекеттерді дамыту және еркін таңдау құқығын неғұрлым толық қамтамасыз ету.

Академиялық білім берудің басқа түрлерімен салыстырғанда қосымша білім берудің бәсекелестік артықшылықтары оның келесі сипаттамаларында көрінеді:

  • адамның жеке дамуын анықтайтын іс-әрекеттерді еркін таңдау;
  • білім беру процесін ұйымдастырудың мазмұны мен нысандарының өзгермелілігі;
  • ғаламдық білім мен ақпараттың барлығына қол жетімділігі;
  • пайда болатын өзгерістерге бейімделу.

Осы сипаттамаларды талдау жеке тұлғаның мотивациялық әлеуетін және қоғамның инновациялық әлеуетін құрудың бірегей және бәсекеге қабілетті әлеуметтік тәжірибесі ретінде қосымша білімнің құндылық мәртебесін түсінуге мүмкіндік береді.

Қосымша білім берудің негізгі әлеуметтік-мәдени рөлі балалар мен жасөспірімдер субмәдениетінің өзін-өзі дамытудың ішкі белсенділігін ынталандыру

Қазіргі уақытта ақпараттық әлеуметтену жағдайында оқушыларға қосымша білім беру құндылықтарды, дүниетанымды, жас ұрпақтың азаматтық сәйкестігін, әлеуметтік және технологиялық өзгерістер қарқынына бейімделудің құралы бола алады.

Қазіргі кезеңде қосымша білім беру бағдарламаларының мазмұны мыналарға бағытталған:

  • оқушылардың тұлғалық дамуы, позитивті әлеуметтенуі және кәсіби өзін-өзі анықтауы үшін қажетті жағдайлар жасау;
  • оқушылардың зияткерлік, көркем-эстетикалық, адамгершілік дамуына, сондай-ақ дене шынықтыру және спорт сабақтарына, ғылыми-техникалық шығармашылыққа жеке қажеттіліктерін қанағаттандыру;
  • оқушылардың шығармашылық қабілеттерін қалыптастыру және дамыту, дарынды оқушыларды анықтау, дамыту және қолдау;
  • оқушыларды рухани-адамгершілік, азаматтық, патриоттық, еңбек тәрбиесімен қамтамасыз ету;
  • салауатты және қауіпсіз өмір салты мәдениетін қалыптастыру, оқушылардың денсаулығын нығайту;