ҮМІТКЕРЛЕРГЕ

“Назарбаев Зияткерлік мектептері”

дербес білім беру ұйымы

Қамқоршылық кеңесінің 2012 жылғы 29 ақпандағы

шешімімен бекітілген (№1 хаттама)

(Қамқоршылық кеңестің 2013 жылғы 31 мамырдағы (№5 хаттама), 2014 жылғы 23 желтоқсандағы (№4 хаттама), 2015 жылғы 20 қазандағы (№4 Хаттама), 2017 жылғы 9 желтоқсандағы (№6 хаттама), 2018 жылғы 13 желтоқсандағы (№6 хаттама), 2019 жылғы 7 желтоқсандағы (№8 хаттама) шешімдерімен енгізілген өзгерістермен және толықтырулармен)

1. Жалпы ережелер

Осы “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының “Өркен” білім беру грантын беру жөніндегі конкурсты өткізу қағидалары (бұдан әрі-қағидалар) Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің білім беру грантын беру Қағидаларының және оның мөлшерлерінің 8-11-тармақтарына сәйкес әзірленді – Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 наурыздағы № 317 қаулысымен бекітілген “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының “Өркен” білім беру грантын беру үшін үміткерлерді іріктеуді ұйымдастыру және жүзеге асыру тәртібін айқындайды.
Осы Қағидаларда мынадай анықтамалар пайдаланылады:
Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің-Елбасының “Өркен” білім беру гранты (бұдан әрі – грант) – Қазақстан Республикасының Президенті зияткерлік мектептерде дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін тағайындайтын грант;
Зияткерлік мектепке түсуге үміткерлер (бұдан әрі – үміткерлер) – орта білім беру ұйымдарында оқитын және Зияткерлік мектептердің 7-9 және 11-сыныптарында оқуға үміткер Қазақстан Республикасының азаматтары;
қабылдау комиссиясы-Зияткерлік мектептердің 7-9 және 11-сыныптарында оқу үшін құжаттарды қабылдау және үміткерлерді конкурстық іріктеуді өткізуді ұйымдастыру жөніндегі комиссия;
Конкурстық комиссия-Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11-сыныптарында оқуға үміткерлерді конкурстық іріктеу нәтижелерін тексеру және бағалау жөніндегі комиссия;
апелляциялық комиссия-Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11-сыныптарында оқу үшін конкурс өткізу кезеңінде үміткерлерді конкурстық іріктеу нәтижелерін бағалау жөніндегі даулы мәселелерді шешу жөніндегі комиссия;
грант беру жөніндегі республикалық комиссия-комиссия,
білім беру саласындағы уәкілетті орган грант беру үшін құратын, өз қызметін уәкілетті орган айқындайтын тәртіппен жүзеге асыратын ұйым;
жұмыс органы – “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымы»;
резервтік тізім-Зияткерлік мектептерге ағымдағы оқу жылы бойы жұмыс істейтін бос орындарға қабылдау үшін үміткерлер тізімі. жұмыс органының филиалдары-педагогикалық өлшемдер орталығы және зияткерлік мектептер.
білім беру саласындағы уәкілетті орган-білім беру саласындағы басшылықты және салааралық үйлестіруді жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының орталық атқарушы органы.

2.Құжаттарды қабылдау тәртібі

Құжаттарды қабылдау және үміткерлерді конкурстық іріктеуді ұйымдастыру үшін Зияткерлік мектеп директорының бұйрығымен педагогикалық қызметкерлер, зияткерлік мектептің әкімшілік басқару және оқу-көмекші персоналы қатарынан қабылдау комиссиясы құрылады.
Ашу жоспарланып отырған Зияткерлік мектептерге үміткерлерді конкурстық іріктеу жүргізілген жағдайда, қабылдау комиссиясы жұмыс органы басшысының бұйрығымен педагог қызметкерлер, басқа Зияткерлік мектептер желісіндегі әкімшілік-басқару және оқу-көмекші персонал қызметкерлері, өзге де білім беру ұйымдарының қызметкерлері қатарынан олардың басшыларымен келісу бойынша құрылады.
Құжаттарды қабылдау мерзімі мен орны, сондай-ақ конкурсты өткізу мерзімі Жұмыс органы Басқармасының шешімімен айқындалады және Қазақстан Республикасының бүкіл аумағына таралатын бұқаралық ақпарат құралдарында жарияланады.
Зияткерлік мектепке түсу кезінде конкурстық іріктеуге қатысу үшін үміткер қабылдау комиссиясына мынадай құжаттарды ұсынады:
1) осы Қағидаларға 1-қосымшаға сәйкес нысан бойынша конкурсқа қатысуға өтініш;
2) осы Қағидаларға 2-қосымшаға сәйкес нысан бойынша толтырылған сауалнама;
3) үміткердің туу туралы куәлігінің, үміткердің ЖСН, үміткердің жеке куәлігінің (болған жағдайда) көшірмелері, ЖСН көрсетілген заңды өкілінің жеке куәлігінің көшірмесі;
4) 086/у нысанындағы медициналық анықтама;
5) Алып тасталды;
6) егер үміткер ағымдағы оқу жылын аяқтамаған және оқуын жалғастырған жағдайда, бірінші жартыжылдықтағы Зияткерлік мектепте оқу сыныбының алдындағы алдыңғы оқу жылындағы үміткердің үлгерімі мен мінез-құлқы табелінің көшірмесі. Талап етілетін құжаттар басшының қолымен куәландырылуы және тиісті білім беру ұйымының мөрімен бекітілуі тиіс.
Шетелдік білім беру ұйымдарының және Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымдарының сыныптарынан сыныптары ерекшеленуі мүмкін халықаралық мектептердің оқушыларын қоспағанда, орта білім беру ұйымдарының 7-9 және 11-сыныптарында білім алатын үміткерлердің оқу бағдарламасы мен білім беру деңгейінің айырмашылығына байланысты Зияткерлік мектептің ұқсас сыныбында келесі оқу жылында қайта оқуға үміткер болуға құқығы жоқ;
6-1) шетелдік білім беру ұйымдарында немесе халықаралық мектептерде білім алатын, білім беру бағдарламасы мен бағалау шкаласы Қазақстан Республикасы Білім беру ұйымдарының бағдарламасы мен бағалау шкаласынан өзгеше үміткерлер оқу үлгерімі туралы табельге (бағалау транскриптіне) бағдарламаның мазмұнын және бағалау шкаласын түсіндіретін ресми хаттарды қоса береді;
7) мөлшері 3х4 см.үміткердің 1 МБ (мегабайт) аспайтын графикалық файл түріндегі цифрлық фотосуреті немесе құжаттарды тапсыру кезінде қабылдау комиссиясында үміткердің фототүсірілімін орындау. Фотосурет қатаң түрде ашық фонда толық көлемде орындалады, бейтарап бет әлпеті және аузы жабық, онда бет фотосуреттің жалпы көлемінің 75% құрайды. Компьютерлік сканерлеу, модельдеу немесе ксерокөшірме әдісімен дайындалған суреттерді пайдалануға жол берілмейді. Суретке түсіру кезінде бас киімдер мен көзілдіріктерге жол берілмейді. Көздер ашық, айқын көрінеді және шашпен жабылмайды. Фотосуреттің көлемі кемінде 450 х 600 пиксель, ажыратымдылығы кемінде 600 пиксель/дюйм (dpi) болуы тиіс.
Осы Қағидалардың 5-тармағында көрсетілген қоса берілген барлық құжаттар үміткер оларды берген кезде ұсынатын пластикалық құжат тігілетін папкаға тігіледі.
6. Қабылдаудан бас тартуы үшін негіз құжаттар болып табылуы мүмкін:
1) конкурстық іріктеуге қатысу туралы өтінішті белгіленген мерзімнен кеш беру;
2) Осы Қағидалардың 5-тармағында белгіленген құжаттар тізбесін толық ұсынбау.

3.Конкурсты өткізу шарттары

7. Үміткерлерді іріктеу пәндер бойынша олардың зияткерлік даярлық деңгейін және Зияткерлік мектептерде оқу қабілетін айқындау жолымен конкурстық негізде жүргізіледі.
8. Осы Қағидалардың 5-тармағына сәйкес құжаттарды ұсынған үміткерлер конкурсқа қатысуға жіберіледі.

3-1. 7-сыныптарға үміткерлерді оқыту үшін конкурс өткізу тәртібі

9. 7-сыныпта оқуға үміткер оқушыларға арналған Конкурс
Екі кешенді тестілеуден тұрады: жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқу қабілетін бағалау бойынша тест және тілдік тест.
Жаратылыстану-математикалық бағыттағы пәндерді оқу қабілеттерін бағалау бойынша Тест екі бөлімнен тұрады:
1) “Математика” – 40 тапсырма;
2)” Сандық сипаттамалар ” – 60 тапсырма (сандармен жұмыс істеу дағдыларын және олардың өзара байланысын көру қабілетін анықтау).
Тілдік тест мына пәндер бойынша тест тапсырмаларынан тұрады: қазақ тілі – 20 тапсырма, орыс тілі – 20 тапсырма және ағылшын тілі – 20 тапсырма.»;
Екі кешенді тестілеу бойынша тапсырмаларды орындауға келесі уақыт бөлінеді:
1) жаратылыстану – математикалық бағыттағы пәндерді оқу қабілетін бағалау бойынша Тест – 90 минут, оның ішінде “Математика” бөлімі бойынша – 60 минут, “Сандық сипаттамалар” бөлімі бойынша-30 минут;
2) тілдік тест-120 минут.
Емтихан материалдарын таратуға, үміткердің жеке деректері бар жауап парақтарының секторларын тексеруге және толтыруға, сондай-ақ үміткердің аудиториядағы мінез-құлық қағидаларын түсіндіруге арналған уақыт көрсетілген уақытқа кірмейді.
10. Кешенді тестілеу кезінде тест тапсырмаларының қағаз нұсқасы қолданылады.
11. Қағаз нұсқасын пайдаланған кезде үміткерге тест жинағы және жауап парағы беріледі. Үміткер барлық қажетті есептеулерді тест жинағында орындайды, дұрыс жауаптарды жауап парағына енгізеді
12. Қағаз нұсқасын қолдану арқылы алынған үміткерлердің кешенді тестілеуінің нәтижелерін тексеруді және бағалауды білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын және жұмыс органының стратегиялық әріптестері болып табылатын шетелдік ұйымдар жүзеге асырады.
13. Кешенді тестілеу нәтижелерін тексеру және бағалау екі кешенді тестілеуге қатысқан үміткерлердің жауаптарының нәтижелерін автоматтандырылған статистикалық өңдеу әдісімен жүзеге асырылады.
Қағаз нұсқасын қолдану арқылы алынған кешенді тестілеулердің нәтижелерін тексеруді жүзеге асыру кезінде нәтижелер үміткердің жауап парағынан оқылады, тестілер жинағы қаралмайды. Тест жинақтары мен жауап парақтары үміткерлердің заңды өкілдеріне берілмейді.
Кешенді тестілеу нәтижелері теңестірілген балл түрінде шығарылады. Мүмкін болатын жалпы ең жоғары теңестірілген балл 1300 балды құрайды, оның ішінде:
“Математика” бөліміне – 400 балл; “Сандық сипаттамалар” бөліміне – 300 балл; қазақ тіліне – 200 балл; орыс тіліне – 200 балл; ағылшын тіліне – 200 балл.
14. Конкурс нәтижелері соңғы кешенді тестілеу аяқталған күннен бастап күнтізбелік 40 күн өткен соң жарияланады және жұмыс органының интернет-ресурсында және кешенді тестілеу өткізілетін ғимаратта орналастырылады.
15. Жұмыс органы конкурс нәтижелері жұмыс органының интернет-ресурсында орналастырылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде республикалық комиссияның қарауына “Математика” бөлімі бойынша ықтимал ең жоғары балдың отыз бес және одан да көп пайызын жинаған, бұл 140 және одан да көп баллды және “Сандық сипаттамалар” бөлімі бойынша ықтимал ең жоғары балдың қырық және одан да көп пайызын құрайтын үміткерлердің материалдарын енгізеді, бұл 120 және одан да көп балл.

3-2. Үміткерлерді оқыту үшін конкурс өткізу тәртібі
8-9 және 11 сыныптарда

16. 8-9 және 11-сыныптарда оқуға үміткерлерді конкурстық іріктеуді өткізу үшін жұмыс органы басшысының бұйрығымен Зияткерлік мектептердің педагог қызметкерлері, жұмыс органы мен оның филиалы қызметкерлерінен Конкурстық комиссия құрылады.
Конкурстық комиссияның төрағасы болып Зияткерлік мектептің, жұмыс органының немесе оның филиалының өкілі тағайындалады.
17. 8-9 және 11-сыныптарда оқуға үміткер оқушыларға арналған Конкурс екі кезеңнен тұрады. Конкурс Білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын және жұмыс органының стратегиялық әріптестері болып табылатын шетелдік ұйымдармен бірлесіп өткізілуі мүмкін.
18. Бірінші кезеңде зияткерлік мектептердің бағыттарына сәйкес келетін бейіндік пәндер бойынша, сондай-ақ қазақ, орыс және ағылшын тілдері бойынша үміткерлерді кешенді тестілеу өткізіледі.
Кешенді тестілеу екінші кезеңге іріктеу болып табылады.
Екінші кезеңге бірінші кезеңнің қорытындысы бойынша сұрақтардың жалпы санының қырық және одан да көп пайызына дұрыс жауап алған үміткерлер жіберіледі.
19. Кешенді тестілеу өткізіледі:
1) Физика-математика бағытындағы Зияткерлік мектепте 8-9 және 11-сыныптарда физика, математика, қазақ, орыс, ағылшын тілдері пәндері бойынша;
2) химия-биология бағытындағы Зияткерлік мектепте 8-сыныпта математика, биология, қазақ, орыс және ағылшын тілдері, 9 және 11-сыныптарда химия, биология, қазақ, орыс және ағылшын тілдері пәндері бойынша;
3) Астана қаласының Зияткерлік мектебінің 8-9 және 11 сыныптарында математика, қазақ, орыс және ағылшын тілдері пәндері бойынша өткізіледі.
Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11-сыныптары үшін әрбір пән бойынша тест тапсырмаларының саны 15 сұрақты құрайды.
20. Физика-математика бағытындағы Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11 – сыныптарына арналған сұрақтардың жалпы саны-75, химия – биология бағытындағы 8-9 және 11 – сыныптарға-75, Астана қаласындағы Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11-сыныптарына-60 сұрақты құрайды. Орындалған тапсырманың дұрыс жауабы бір балмен, дұрыс емес жауап үшін – 0 баллмен бағаланады.
21. Кешенді тестілеу бойынша 60 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын орындауға 90 минут, 75 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын орындауға 112 минут бөлінеді.
Емтихан материалдарын тарату, жауап парағының қызметтік секторларын толтыру, сондай-ақ үміткердің аудиториядағы мінез-құлық қағидаларын түсіндіру уақыты көрсетілген уақытқа кірмейді.
22. Кешенді тестілеу кезінде тест тапсырмаларының қағаз және/немесе электрондық нұсқалары қолданылады.
23. Қағаз нұсқасын пайдаланған кезде үміткерге сұрақ кітапшасы, жауап парағы және жауап парағының көшірмесі беріледі. Үміткер барлық қажетті есептеулерді сұрақ кітапшасында орындайды, дұрыс жауаптарды жауап парағына енгізеді және жауап парағының көшірмесіне көшіріп алады, оны өзімен бірге алып кетеді. Жауап парағының көшірмесі апелляция беру үшін негіз болып табылады.
24. Кешенді тестілеу нәтижелерін тексеру және бағалау
қағаз нұсқасы арқылы конкурстық комиссияның мүшелері жүзеге асырады, бұл ретте нәтижелер жауап парағынан ғана оқылады, сұрақ кітапшалары қаралмайды.
25. Тестілеудің электрондық нұсқасы компьютерде өткізіледі, үміткер өзінің жеке деректерін (т. а.ә., ЖСН, мектеп, сынып) енгізеді, содан кейін тапсырмаларды орындауға кіріседі. Кешенді тестілеу бойынша 60 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын орындауға 90 минут, 75 сұрақтан тұратын тест тапсырмаларын орындауға 112 минут бөлінеді.
Тапсырмаларды орындауға бөлінген уақыт өткеннен кейін ақпараттық жүйе үміткерге компьютер экранында оның нәтижесінің бағасын көрсетеді, ол басып шығарылады және оның қолына беріледі. Бұл нәтиже апелляция беруге негіз болып табылады.
26. Кешенді тестілеу аяқталғаннан кейін үш сағаттан соң жұмыс органының Интернет-ресурсында, сондай-ақ кешенді тестілеу өткізілетін ғимаратта дұрыс жауаптар коды ілінеді. Үміткер жауап парағының көшірмесі бойынша өз нәтижелерін дұрыс жауаптар кодтарымен салыстырады.
27. Конкурстың бірінші кезеңінің нәтижелері кешенді тестілеу аяқталған күннен бастап келесі күні жарияланады және жұмыс органының Интернет-ресурсында және тестілеу өткізілген ғимаратта орналастырылады.
28. Конкурстың екінші кезеңі бірінші кезең өткеннен кейін екі күннен соң өткізіледі.
29. Конкурстың екінші кезеңіне осы Қағидалардың 18-тармағына сәйкес конкурстың бірінші кезеңінің қорытындысы бойынша шекті деңгейді жинаған үміткерлер жіберіледі.
30. Екінші кезеңде зияткерлік мектептердің бағыттарына сәйкес келетін бейіндік пәндер бойынша жазбаша емтихандар өткізіледі:
1) Физика-математика бағытындағы Зияткерлік мектепте 8-9 және 11 – сыныптарда-физика және математика пәндерінен;
2) химия-биология бағытындағы Зияткерлік мектепте 8 – сыныпта-математика мен биологиядан, 9 және 11 – сыныптарда-химия мен биологиядан;
3) Астана қаласының Зияткерлік мектебінде 8-9 және 11 сыныптарда – математика пәні бойынша.
Әрбір пән бойынша жазбаша емтихан әрбір пән бойынша үш күрделілік деңгейіндегі (А, В, С) 5 тапсырмадан тұрады, оның ішінде:
А деңгейі – оқу материалын білуге, түсінуге және жаңғыртуға арналған 2 тапсырмадан тұрады;
в деңгейі-белгілі бір жағдайларда және жаңа жағдайларда білімді қолдану қабілетін тексеруге арналған 1 тапсырмадан тұрады;
с деңгейі – талдау және орындау әдісін таңдауды негіздеу арқылы білімді біріктіруге арналған 2 тапсырмадан тұрады.
Жазбаша емтиханды орындау үшін әр пәнге 90 минут беріледі.
31. А деңгейіндегі тапсырмаларды орындау үшін мүмкін болатын баллдардың максималды саны-5 баллмен бағаланады.
В деңгейіндегі тапсырмаларды орындау үшін мүмкін болатын баллдардың максималды саны-6 баллмен бағаланады.
C деңгейіндегі тапсырмаларды орындау үшін мүмкін болатын баллдардың максималды саны-7 баллмен бағаланады.
Тапсырмалар жұмыс органының филиалы болып табылатын педагогикалық өлшемдер орталығы директорының бұйрығымен бекітілген тапсырмалар мен бағалау критерийлерінің сипаттамаларына сәйкес бағаланады.
32. Екінші кезеңнің нәтижелері жазбаша емтихандар өткізілгеннен кейін 3 күн ішінде жарияланады және жұмыс органының интернет-ресурсында және емтихан өткізілген ғимаратта орналастырылады.
Конкурстың екінші кезеңінің қорытындылары бойынша әрбір пән бойынша ықтимал ең жоғары балдың 30 және одан да көп пайызын жинаған үміткерлердің материалдарын Конкурстық комиссия үш жұмыс күні ішінде жұмыс органына жібереді.
33. Жұмыс органы конкурстың екінші кезеңінің қорытындылары шығарылған күннен бастап 10 (он) жұмыс күні ішінде грант беру жөніндегі республикалық комиссияның қарауына конкурстық іріктеуден өткен үміткерлердің материалдарын мынадай құжаттармен қоса енгізеді:
1) апелляциялық комиссия отырысы хаттамаларының көшірмелері қоса берілген үміткерлерді конкурстық іріктеудің әрбір кезеңі нәтижелерінің жиынтық ведомостары, олар болған жағдайда;
2) конкурстық іріктеуді өткізу қорытындыларының цифрлық статистикалық деректері.
34. Конкурстық рәсімдерді ұйымдастыру мен өткізуді нақтылау жұмыс органының Басқармасы бекітетін нұсқаулықта регламенттеледі.

4. Конкурс нәтижелеріне шағымдану тәртібі

35. 7-сыныпқа оқуға үміткерлер үшін конкурс өткізу қорытындысы бойынша апелляция өткізілмейді, өйткені үміткерлердің жауаптарының нәтижелерін автоматтандырылған статистикалық өңдеуді қолдану арқылы білім беру саласындағы қызметті жүзеге асыратын және жұмыс органының стратегиялық әріптестері болып табылатын шетелдік ұйымдар бағалайды.
Зияткерлік мектептердің 8-9 және 11-сыныптарына түсу кезінде үміткерлердің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету, конкурстық тапсырмалардың нәтижелерін бағалау жөніндегі даулы мәселелерді шешу мақсатында жұмыс органы басшысының бұйрығымен Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін білім беру ұйымдарының педагог қызметкерлері қатарынан апелляциялық комиссия құрылады. Апелляциялық комиссия мүшелерінің саны тақ санды құрауы, бірақ кемінде бес адам болуы тиіс. Апелляциялық комиссияның төрағасы болып Зияткерлік мектептің, жұмыс органының немесе оның филиалының өкілі тағайындалады.
36. Үміткер 8-9 және 11-сыныптарда оқу үшін конкурс өткізу кезеңінде конкурстық тапсырмаларды бағалау нәтижелерімен келіспеген жағдайда, ол кешенді тестілеу немесе жазбаша емтихан нәтижелері жарияланғаннан кейін келесі күні апелляциялық комиссияға апелляциямен жүгінуге құқылы.
Үміткердің конкурстық рәсімдердің бұзылғаны туралы, бағаның төмендеуіне әкеп соққан дәлелді жазбаша өтініші немесе оның пікірінше, конкурстық тапсырма үшін қойылған бағаның қате болуы апелляция (арыз, шағым) болып табылады.
37. Апелляциялар мәселелер бойынша қабылданбайды:
1) тапсырмаларда техникалық қате жазуларды табуды қоспағанда, конкурстық тапсырмалардың мазмұны мен құрылымын;
2) үміткердің конкурстық тапсырмаларды орындау кезінде белгіленген мінез-құлық қағидаларын бұзуына байланысты;
3) жауап парақтарының бланкілерін дұрыс толтырмау/үміткер компьютерлік тестілеу кезінде жабдықты дұрыс пайдаланбау.
38. Апелляцияны осы Қағидаларға 3-қосымшаға сәйкес нысан бойынша апелляциялық комиссия төрағасының атына үміткер немесе оның заңды өкілдерінің бірі апелляциялық комиссияға оның отырысы өтетін күні сағат 9-дан 14-ке дейін береді. Өтініш берушінің өзімен бірге оның жеке басын куәландыратын құжаттары болуы тиіс.
Апелляция беру үшін белгіленген уақыт өткеннен кейін өтініштер қабылданбайды және қаралмайды.
39. Апелляциялық комиссия бір жұмыс күні ішінде жергілікті уақыт бойынша сағат 09.00-ден 17.00-ге дейін отырыс өткізеді. Апелляциялық комиссияның жұмысын апелляциялық комиссияның төрағасы, ол болмаған кезде – апелляциялық комиссия төрағасының орынбасары басқарады. Комиссия оның сандық құрамының кемінде үштен екісі қатысқан кезде заңды болады.
40. Конкурстық тапсырмаларды бағалау нәтижелерін апелляциялық комиссия мүшелері үміткердің қатысуымен арнайы бөлінген аудиторияда қарайды.
Кәмелетке толмаған үміткермен (18 жасқа дейін) ата-анасының немесе заңды өкілдерінің бірі бақылаушы ретінде қатысуға құқылы.
Апелляцияларды қарау барысында тестілеуді немесе емтиханды (қосымша сауалнама) қайта өткізуге, жұмысқа түзетулер енгізуге жол берілмейді, бекітілген бағалау критерийлеріне сәйкес конкурстық тапсырма нәтижесіне баға қоюдың дұрыстығы ғана тексеріледі.
Кәмелетке толмаған үміткермен апелляцияға қатысқан байқаушылардың конкурстық тапсырмалар нәтижелерін бағалауды талқылауға қатысуға және апелляциялық комиссияның іс-әрекеттеріне түсініктеме беруге құқығы жоқ.
41. Апелляциялық комиссияның шешімі комиссия мүшелерінің жалпы санының көпшілік даусымен қабылданады. Дауыстар тең болған жағдайда апелляциялық комиссия төрағасының дауысы шешуші болып табылады.
Апелляциялық комиссияның отырысы осы Қағидаларға 4-қосымшаға сәйкес хаттамамен ресімделеді, оған төраға және Комиссияның барлық мүшелері қол қояды.
42. Апелляциялық комиссия конкурстық тапсырмаларды бағалау нәтижелерін өзгеріссіз қалдыру туралы не конкурстық тапсырмаларды бағалау нәтижелерін өзгерту туралы шешім қабылдайды, осыған байланысты үміткерге балл қосу туралы конкурстық комиссияға ұсыныс енгізеді және апелляция қорытындылары туралы апелляция берген адамдарды ол келіп түскен кезден бастап жұмыс күні ішінде хабардар етеді.
Апелляциялық комиссия шешімінің нәтижелері түпкілікті болып табылады және қайта қарауға жатпайды.

5. Зияткерлік мектептерге қабылдау тәртібі

43. Зияткерлік мектептерге қабылдауға жататын үміткерлердің тізімі грант беру жөніндегі республикалық комиссия хаттамаға қол қойған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жұмыс органының интернет-ресурсында орналастырылады.
44. Зияткерлік мектептерге қабылдау грант беру жөніндегі республикалық комиссияның хаттамасы және үміткердің заңды өкілінің өтініші негізінде зияткерлік мектеп директорының бұйрығымен ресімделеді.Резервтік тізімді қалыптастыру және Зияткерлік мектептерге резервтік тізімнен қабылдау тәртібі.

Резервтік тізімді қалыптастыру және есепке алу тәртібі
резервтік тізімнен Зияткерлік мектептерге

45. Қажетті балл санын жинаған, бірақ бос орындардың болмауына байланысты Зияткерлік мектептерге қабылданбаған үміткерлер оқу жылы ішінде бос орын болған жағдайда оларды оқуға тарту мақсатында грант беру жөніндегі республикалық комиссия бекітетін резервтік тізімге енгізіледі.
46. Оқу жылы ішінде резервтік тізімге енгізілген үміткерлерге заңнамада белгіленген тәртіппен қосымша конкурстан өтпей грант тағайындалады.
47. Грантты беру үшін резервтік тізімнен кандидатты айқындау Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2009 жылғы 14 наурыздағы №317 қаулысымен бекітілген “Назарбаев Зияткерлік мектептері” дербес білім беру ұйымында дарынды балалардың оқуына ақы төлеу үшін Қазақстан Республикасы Тұңғыш Президентінің – Елбасының “Өркен” білім беру грантын беру қағидаларында және оның мөлшерлерінде көзделген тәртіппен жүзеге асырылады.
48. Резервтік тізімнен грант беру туралы шешім грант беру жөніндегі республикалық комиссия хаттамаға қол қойған күннен бастап бес жұмыс күнінен кешіктірілмей жұмыс органының Интернет-ресурсында жарияланады.

7. Қорытынды ережелер

49. Конкурстық іріктеуден өткен және оқуға қабылданған үміткердің заңды өкілі Зияткерлік мектеп директорының бұйрығына сәйкес жұмыс органының ішкі құжаттарында айқындалған нысан бойынша және мерзімде білім беру қызметтерін көрсету туралы шарт жасасады.
50. Зияткерлік мектептерде оқыту мемлекеттік тапсырма есебінен жүзеге асырылады.
51. Зияткерлік мектептер әкімшілігі оқушыларды және олардың заңды өкілдерін Зияткерлік мектеп туралы ережемен, сондай-ақ білім беру процесін ұйымдастыруды регламенттейтін өзге де құжаттармен таныстыруы тиіс.
52. Осы Ережемен реттелмеген мәселелерді жұмыс органы жұмыс органының бекітілген нормативтік актілеріне және Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес шешеді.